Личен блог за всичко

„Коректна фирма“ – нови тенденции в маркетинговите проучвания

април 7, 2016 admin 0 Comments

12113Кол центровете и тяхната дейност винаги са били подценявани. Но днешният забързан свят предполага по-голямо удобство, най-вече за самите потребители, които не желаят да напускат своята „зона на комфорт“. Именно такава „зона на комфорт“ им предоставя индиректната връзка, като в много случаи те могат да я ползват и докато се намират на път.

Съвременните икономически реалности изискват по-добро познаване и анализиране на пазара, за да се редуцират евентуалните рискове от провал. Именно в това отношение, дейността на кол центровете е изключително благотворна и полезна.

С помощта на телефонните централи и находчиво използване на компютърни програми, може да се извърши цялостен анализ на определен икономически сектор. Това много добре го знаят от полската компания СВОК Ltd. , които успяха да реализират достатъчно иновативна идея, предназначена за крайните потребители. Тя се нарича „Коректна фирма“ и е спечелила на „своя страна“ хиляди почитатели и потребители на Стария континент.

Идеята използва комбинацията от сложни алгоритми, за да определи имиджа на определена компания, в очите на крайните потребители. Това се извършва, главно чрез систематизиран анализ на Интернет мненията и коментарите.

След това на „помощ“ идва и дейността на различните кол центрове, които завършват процеса на проучване на актуалните икономически реалности. Подобни методи, които са използвани от филиалите на полския проект, групирани в идеята „Коректна фирма“, се намират в Централна и Източна Европа. Сред най-изявените и особено активни членове на инициативата са Чехия, Румъния, Полша, Унгария, България и др.

В съвсем скоро време към проекта ще се присъединят и две нови държави, разположени в Източна Европа – Украйна и Сърбия.

Представител на полската компания СВОК в България е Изследователският център на клиентските мнения, който е успял да включи близо 16 000 родни компании към инициативата „Коректна фирма“. Общият брой на европейските фирми, които са получили уникалния Сертификат „Коректна фирма“ са близо 173 000.

Previous Post

Next Post