Личен блог за всичко

Приоритетите на АЕА

март 31, 2017 Kalin Mihov 0 Comments

Под ръководството на учителите в Американо-английската академия се подкрепя активното участие на учениците в обществено полезни дейности и в ученическите структури на училището, които имат за цел да подсилят интеграцията и чувството на всеки ученик, че е част от едно подкрепящо го семейство. Едни от най-важните форми в училището са тематичните часове, творчеството и социалнотовзаимодействие. Ето и основните приоритети на Sofia British school:

I. В Академията се уважава гласът на всеки ученик. По време на учебната година се провеждат събрания за началното училище, основното и гимназиалното училище. Наборът от въпроси, които се разглеждат могат да бъдат тематични или информационни, но служат за предоставяне на чувство за общност за преподаватели, служители и ученици. В тези различни форуми, учениците биват насърчават да развиват умения за учтиви и внимателен участници в аудитория. На тези събирания се уважава мнението и правото на всеки ученик да се изказва и да бъде изслушан в приятелска, разбираща и подкрепяща среда.

II. В АЕА се стимулира положителното отношение към дрескода. Всеки ученик в Aкадемията посещава училище, облечен по начин, който е чист, не застрашава безопасността на ученика или другите деца и не отвлича вниманието от необходимата образователна среда. Дрехи, носени от учениците, които не са предписани със становище на училищната администрация, се считат за неподходящо облекло и не са  позволени.

III. MP3 и MP4 плейъри, уокмени, CD плейъри, радиостанции и т.н. не се допускат в никоя от сградите на университета. Въпреки това, те са разрешени за употреба преди и след учебните часове, по време на почивките и по време на обедната почивка – само навън! Устройствата, които учениците използват в училищната сгради се конфискуват и се връщат едва в края на деня.

IV. Основната цел на организацията на извънкласни дейности е да повиши академичните постижения на учениците и да им даде опит в различни дисциплини и науки. Създаването на условия за градивна комуникациямежду учениците целиизграждане на самоинициативност и самостоятелност, поемане на отговорност в реални житейски ситуации, както и развитие на интерес към извънкласните дейности за всички възрастови групи.

 

Previous Post

Next Post