Личен блог за всичко

Кой може да участва в събиране и извозване на боклук

май 8, 2018 Ekaterina Georgieva 0 Comments

Боклуците не са само опаковките от храна, които изхвърляме в контейнерите. Често домовете ни преливат от боклуци като стари мебели, стари гуми на автомобила, струпан строителен материал, останал от последния ремонт, детски играчки, счупени електрически уреди, стара техника и пр. Всичко това може да се постави под общ знаменател боклук и да замине на боклука.

В нашата страна компаниите за обезвреждане на отпадъци в повечето случаи използват специални преси, след което отпадъците се изпращат на депо за погребение. Към днешна дата има повече от 240 инсталации за преработка на отпадъци. До тях извозват фирми като Станция за опразване на къщи от битов отпадък.

Този метод на обработка не дава възможност да се извлече полза от отпадъците, освен това подземните води са силно замърсени и хиляди квадратни километри почви стават неподходящи за използване.

Вторият начин за борба с отпадъците е изгаряне. За тази цел в някои страни има създадени предприятия, които работят за експлоатацията им. За съжаление, този вариант не е панацея. Освен това такива неща причиняват огромна вреда на атмосферата. В модерните системи за изгаряне се реализира възможността за получаване на енергия при преработката на отпадъците, така че развитието на този сектор може да даде положителни резултати.

Тъй като отдавна е доказано, че обработката на боклука е сравнително печеливш бизнес, инвеститорите постепенно започват да инвестират в заводи за преработка на отпадъци. Всичко това се наблюдава в добре развитите страни, което веднага решава редица екологични проблеми и помага за подобряване на състоянието на икономиката. На първо място се развиват предприятия, разположени в близост до мегаполиси, тъй като осигуряват непрекъснат поток от отпадъци.

През последните години многоцветни контейнери за разделно събиране на боклук се появиха по улиците на големите градове по-често. Благодарение на това, използването на боклука в града постепенно се премества на по-високо ниво. Сортираните отпадъци се обработват много по-лесно и суровините, получени от тях, са по-евтини от извличането им по всякакъв начин.

Сортирането е основната пречка за пълното преработване на отпадъците, за да се получат вторични суровини. В някои държави автоматизираното оборудване и дори ръчният труд се използват за решаването на този проблем. В комплексите за сортиране на боклук може да се включите и самите вие, като поръчате услуга кърти чисти извозва преди ремонта на дома.

#Извозва боклуци в страната#Изхвърляне на строителен отпадък#Фирма изнася стари мебели

Previous Post

Next Post