Личен блог за всичко

Видове Гранд пиана

юли 3, 2019 Radi 0 Comments

Гранд пианата до голяма степен се използват за публични представления и са много по-големи по размер в сравнение с вертикалните пиана, като най-големите видове са с дължина над два метра. Те дават добър тон във всички диапазони, което ги прави от особена важност за изпълненията на оркестрите. Подобно на вертикалните пиана, гранд пианата също могат да бъдат диференцирани по размер и качество на звука. По-малките версии като малкия гранд могат да струват доста, а цената се увеличава с размерите, като най-добрите концертни грандиозни пиана струват значителни средства.

– Петит Гранд. Това е най-малкото попълнение от хоризонтални пиана, с дължина до сто и петдесет сантиметра. Въпреки размера си, то може да играе високи ноти.

– Малко Гранд пиано. Това е много популярен тип пиано за апартаменти. Пианото е малко по-голямо от най-малките видове и обикновено е с дължина до сто и седемдесет сантиметра. Тези модели са с много добри дизайни, имат отлично качество на звука и са достъпни в сравнение с по-големите пиана.

Гранд пиано със средна величина. По-големи от малките си братвчеди, тези пиана са специално пригодени за по-големи помещения, където акустиката отговаря на гамата на пианото. Дължината обикновено е сто и седемдесет до двеста сантиметра. Те също могат да бъдат преместени от една стая в друга с малко усилия.

Стайно/Салонно Гранд пиано. Следващият размер Гранд Пиано е с дължина от двеста и четиринадесет до двеста двадесет и пет сантиметра. Тези пиана са доста скъпи, въпреки че все още не са в обхвата на концертните пиана. Те се използват най-добре в големи и просторни стаи, които изискват пиано за по-голям набор от ноти и акустика. Те не се движат много лесно и се нуждаят от известно планиране, за да се избегне повреда по време на транспортирането.

Гранд пиано за бални зали и полуконцертно. Тези пиана са с дължина около двеста и десет сантиметра и са подходящи за големи събития, като танци или частни представления. Качеството на звука е изключително добро, а цената също е доста висока, благодарение на доброто качество на материалите и конструкцията.

– Концертно Гранд пиано: Най-големите и най-добрите, с дължина от двеста и осемдесет сантиметра и повече, концертните пиана са предпочитани от професионалните пианисти, които редовно изпълняват музикални произведения в големи концертни зали. Те се изработват от най-добрите материали от квалифицирани производители и следователно са изключително скъпи за закупуване и поддръжка. Също така, големият размер ги прави много тежки и трудно подвижни от едно място на друго. Необходима е много работна сила и обширно планиране, за да се премести едно такова пиано.

Източник: Musicshopbg.com

Previous Post

Next Post