Личен блог за всичко

УЧИЛИЩЕТО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКА ИНСТИТУЦИЯ

юли 3, 2019 Radi 0 Comments

Училището е най- представителната образователна общност и централизирана образователна система. В него се реализират всички особености на образованието и е неизменима част от социалното цяло.

Училището трябва да има ясно изградени структури, трябва да се знае кой, какво ще изпълнява. Това са управленческа, образователна и изпълнителна дейност. Изпълнява определени функции в обществото, които са конкретизирани и обобщено формулирани функции на образованието.

В училището трябва да има норми и правила, които да се спазват – трудова дисциплина, повишена квалификация на учителя (устави, нормативни документи).

Училището реализира функцията на общественото, а именно – родителите да работят, а децата да учат. То е социално педагогическо общност, в която се упражняват ученици, търпейки сложни и многостранни възпитателни влияния, с цел – постигане на обществения възпитателен идеал.

Необходимостта от силна работна ръка, създава училището като институция. Критично погледнато – учат ни да „маршируваме по ценностните пътечки” на държавата. Положителната страна е изграждането на национална идентичност.

Източник: http://www.doe.bg/

Previous Post

Next Post