0

Регистрация на фирма в Турция

Регистрация на фирма в Турция

В Турция има два вида компании, които са предпочитан избор от инвеститорите; Акционерни дружества („АД“) и дружества с ограничена отговорност („ООД“). Според Турския търговски кодекс с номер 6102 има редица разлики между двете организации и двата вида компании имат предимства и недостатъци. Основните… Continue Reading